Horarios de entrenamiento:

Lunes: Escuelas: Pabellón do Ensanche: 19:00 a 20:00 horas

Miércoles: Categorías Regionales:  Pabellón 2 FIMO 18:30 a 20:30 horas

Jueves: Niveles. Pabellón 2 FIMO  18:00 a 20:30 horas

Viernes: Niveles: Pabellón 2 FIMO 17:00 a 18:30 horas 

Viernes: Categorías Regionales y Niveles: Pabellón do Ensanche 19:00 a 20:30 horas

Sábados: Categorías Regionales Pabellón do ensanche: 09:00 a 11:00 horas

Sábados: Niveles: Pabellón 2 FIMO 12:00 a 14:00 horas